Rury

Rury z PVC do kanalizacji wewnętrznej deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dachów, prowadzonej wewnątrz budynków i jako przewody wentylacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynków. Rury z PVC do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynku (oznaczonych symbolem „B”), oraz do odprowadzania nieczystości i ścieków zarówno wewnątrz budowli, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budowli (oznaczonych symbolem „BD”).

Produkowane przez firmę wyroby to rury z kielichami o średnicach 32, 50, 75, 110, 160 i 200 mm (z uszczelką wargową), wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o stałej charakterystyce i czystości w kolorze białym, szarym, pomarańczowym.

Zapewniamy własny transport. Czas realizacji do 7 dni.

Oferowane przez nas wyroby są następująco konfekcjonowane:

tr1

Rury lite - typ lekki PCV SN - 2 SDR 51

tk13

Rura PCV

tr2

Rury lite - typ średni PVC SN - 4 SDR 41

tk14